Debesis ir Tuvu klāt

Debesis ir tuvu klāt

Artist: Jorspeis

Temps 75, 3/4

Starpspēle Dm x4

  Gm Bb
Kad mīlest ība smaržot s āk,
  C Dm
Debes is ir tuvu kl āt.
  Gm Bb
Kad sirds m ūri sabrukt s āk,
  C Dm
Debes is ir tuvu kl āt.
  F C
Kad posta v ietas tiek uzcelt as
  Gm Bb
Un dziļas sl āpes remdēt as,
  Gm Bb
Tuksnes ī, kad lieti n āk,
  C Dm
Debes is ir tuvu kl āt.

Starpspēle Dm x2

  Gm Bb
Kad miera v ārti vērties s āk,
  C Dm
Debes is ir tuvu kl āt.
  Gm Bb
Kad mīļa g aisma sildīt s āk,
  C Dm
Debes is ir tuvu kl āt.
  F C
Kad šaubu ķ ēdes tiek pārcirst as
  Gm Bb
Un dziļas s āpes remdēt as,
  Gm Bb
Tava s irds – kad dzīvot s āk,
  C Dm
Debes is ir tuvu kl āt.                   x2

Starpspēle Dm x4

Pants: /Gm/Bb/C/Dm x2

Piedz: F/C/Gm/Bb/Gm/Bb/C/Dm

Starpspēle Dm x4

Starpspēle Dm x4

Pants: /Gm/Bb/C/Dm x2 (klusā reize)

Piedz: F/C/Gm/Bb/Gm/Bb/C/Dm x2

Debesis ir Tuvu klāt