Jorspeis-Dzivibas-upē

Es baudu, cik laba Tev sirds

Sheet Music

Pazūd šaubas un es atgriežos
Uz ceļa, ko mana Rīta zvaigzne izgaismo.

Kristāli

Sheet Music

Kad torņi jau svētkus zvana

Un laternas dzeltenu gaismu lej

Arvien tuvāk

Sheet Music

Kad torņi jau svētkus zvana

Un laternas dzeltenu gaismu lej

Sākums

Sheet Music

Tavā priekšā ir jauns sākums – visa nobeigums.
Kas reiz bijis, vai nav piepildījies, lai nav vairs tavs nogurums.

Debesis ir Tuvu klāt

Sheet Music

Kad mīlestība smaržot sāk,
Debesis ir tuvu klāt.